Home

Görög perzsa háborúk táblázat

A HÁBORÚ KITÖRÉSE. a görög-perzsa háborúk Kr. e. 492-448 között folynak. a Perzsa Birodalom I. Dareiosz alatt meghódította a görög területeket Kis-Ázsiában, ez veszélyeztette Athén és más városok kereskedelmi érdekeit /Athén a Fekete-tengerről importálta a létéhez szükséges gabonát./. amikor 500 körül a ión városok fellázadtak a perzsák ellen, Athén 20. Görög - perzsa háborúk 1. A háborút kiváltó okok: I.e. VII-VI. században a Perzsa Birodalom nyugati terjeszkedése következtében elérte Kis-Ázsia partjait. Leigázta az ott élő ión városokat, akik Kis-Ázsia nyugati partjain élő görögök voltak. Perzsák célja, az Égei Görög-perzsa háborúk (Kiemelt státuszt megkapta 2012. július 9-én) Én, a jelölő, tanúsítom, hogy a jelölt szócikk megfelel a kiemelt szócikkekkel szemben elvárt olyan általános követelményeknek, amelyek a témában való szakmai jártasság nélkül is ellenőrizhetőek A görög-perzsa háborúk Előzmények A perzsa birodalom legyőzi a kisázsiai államokat az i.e. VI. század végére i.e. 505-500 között Milétosz vezetésével lázadás kezdődik Ezt a perzsák (I. Dareiosz) kegyetlenül leverik, s elhatározzák, hogy legyőzik az európai görögöket is (ok: Athén segített a görög lázadóknak) A görög-perzsa háborúk menete I. szakasz i.e. A görög-perzsa háborúk után az Athén körül kialakult Déloszi Szövetséggel szemben létrejött a Spárta vezette Peloponnészoszi Szövetség is. A két szövetség közt Kr.e. 431-404 közt hosszú háború kezdődött , ez volt a Peloponnészoszi háború

9.3.5 A görög-perzsa háborúk - viszki.sulinet.h

 1. A görög-perzsa háborúk vége. Athén a perzsa flottát nem sokkal a plataiai csata után a Mükalé hegyfoknál győzte le, és ezután a Kis-Ázsiai városok is lerázták a perzsa igát. Az utolsó jelentősebb perzsa-görög összecsapás i.e. 469-ben zajlott. Ekkor már Athén vezetője Miltiadész fia Kimón volt
 2. den polisztól. Perzsa szokás szerint ez jelképezte azt, hogy a városállam behódol nekik
 3. 6. A perzsa háborúk vége. Spárta kiválása után Athén a déloszi szövetség élén egyedül harcolt a perzsák ellen. A hosszasan elhúzódó harcok végül görög győzelemhez vezetett. I.e. 449-ben a Kalliász-béke véget vet a harcoknak
 4. A görög-perzsa háborúk (Kre. 492-449) Kr.e. 7-6.sz-ban a Perzsa Birodalom nyugati irányú terjeszkedésében elérte Kis-Ázsiát, és a célja a gazdasági szempontból jelentős Égei-medence vagyis a görög föld meghódítása volt. Ürügyet szolgáltatott, hogy Athén segítette a iónok perzsaellenes felkelését felbátorodva azon.
 5. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. Hiszen, bár rögtön a perzsa háborúk után rávetettétek magatokat, még ti sem vagytok teljesen kiképezve benne. Hát akkor földművelő és Írjon X jelet a táblázat megfelel.
 6. A görög és római források szigorú kronológiai sorrendben követik egymást a Kr. e. 13. századtól Kr. u. 400-ig, vagyis helyreállítottuk a mediterrán világ természetes egységét, amely nem vált szét külön görög, illetve római történelemre. 1. táblázat - A HELLÉNEK FELAJÁNLÁSA A PERZSA HÁBORÚK UTÁN. 57. A.
 7. A görög-perzsa háborúk (csoportosítás) A görög-perzsa háborúk (táblázat)... Középkor. Jobbágy és földesúr Középkori vagy ipari forradalom kora A középkori város és falu jellemzői... Újkor. Ki volt ő? (Dualizmus, (8.B) 19. századi magyar események (időrendi sorba rendezés

A görög-perzsa háborúk. 2010.03.03. Dareiosz a perzsa király uralkodása idején követei végigjárták Hellász poliszait hogy földet és vizet kérjenek tőlük. Ez azt jelentette, hogy a városállam behódol nekik. Athén és Spárta elutasította a kérést. Ezért Dareiosz megindította a hadseregét Hellász elfoglalására A görög-perzsa háborúk. Kezdetek · Konfliktusok: o Perzsa bir. elfoglalta Thrákiát, ami fontos kereskedelmi partner volt a görög poliszoknak, . o ellenőrzése alá vonta a Hellészpontoszt és a Boszporoszt: Athén és Megara elzárása a Fekete-tengeri gabona importtól. o elfoglalta Iónia poliszait. o az elűzött görög türannoszok ált. a Perzsa birodalomban találtak új.

Töltsd ki a táblázatot 4. Görög-perzsa háborúk a) A tanulók a görög-perzsa háborúk eseményeit először sorrendbe teszik, majd az eseményeket kiegészítik a hozzájuk tartozó évszámmal és görög hadvezérrel. T: Három helyszínt olvashattok. A feladat az lesz, hogy a csatákhoz évszámot és hadvezért párosítsatok, majd a csatáka

Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/Görög-perzsa háborúk

Az ókori görögök tortenelemcikkek

 1. den részletre kitér, ezért
 2. A perzsa háborúk (más néven a görög-perzsa háborúk) a görög városi-államok és a perzsa birodalom közötti, 502-ben kezdődő és 50 évig tartó, a 449-es BCE-ig tartó konfliktusok sorozata volt. A háborúk magvakat 547-ben építették el, amikor a perzsa császár, Nagy Cyrus meghódította a görög Iónát
 3. den tanulónak 6. Megjegyzések a feladatokhoz: 1. óra: (Ez nem vesz igénybe egy teljes tanórát, inkább csak egy részét, kb. 20 percet.
 4. De a görög városállamok, illetve a görög-perzsa háborúk történeti összefüggéseibe ágyazva mégis megragadja az olvasó képzeletét, aki egyúttal a legnagyobb hellén történetírók tollából származó veretes mondatokkal is megismerkedik. időrendi táblázat és mutató könnyíti meg a szerteágazó anyagban való.

A görög - perzsa háborúk tortenelemcikkek

11 8 osztályos gimnázium 11 A görög-perzsa háborúk. A demokrácia működése Athénban. Államformák, államszervezet. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. fiktív elemek megkülönböztetése. (Pl. Plutarkhosz életrajzainak elemzése. XII. A görög - perzsa háborúk II. (Kr.e. 492 - 480) 40 XIII. A görög - perzsa háborúk II. (Kr.e. 480 - 449) 49 XIV. Athén Periklész korában (Kr.e. V. század közepe) 47 XV. A peloponészoszi háború - a poliszrendszer válsága 50 XVI. A görög tudomány 55 XVII. A macedonok - Nagy Sándor háborúi 55 XVIII. A hellenizmus kora. A NAT tervezetének kulcspontjai. A tervezetet az Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoportja jegyzi, a fejlesztéseket Csépe Valéria, az MTA levelező tagja irányítja. A történelem tantárgy anyagát egy szakemberekből álló munkacsoport állította össze, akik közt gyakorló általános-, gimnáziumi- és szakközépiskolai tanár, oktatáskutató.

A keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám időszámítással. Időrendi táblázat készítése. A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. Nagy Sándor birodalma A görög-perzsa háborúk.. 24 16. Athén fénykora és bukása táblázat, ábra elemzése forráselemzés Éjjel a görög harcosok elõbújtak a falóból, és elfoglalták a várost. A trójaiak bevontatták azt a városba

A görög-perzsa háborúk - Történelem 5

Kürosz Perzsa uralkodó VI. sz. második fele- konfucianizmus megalakulása 521-486 - Dareiosz a perzsa trónon 510- Rómában megszűnik az etruszkok uralma (Tarquinius Superbus elűzése) 508- kleiszthenészi reformok (demokrácia kezdete) 500- Buddha tanainak születése 492-448- görög-perzsa háborúk Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 6 osztályos képzés A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti közn töri az első másfél könyv évszámai (Száray: Történelem I-II., kronológiai táblázat az életmód nélkül. A görög-perzsa háborúk szakaszainak és a főbb hadmozdulatoknak elemzése a források alapján. A marathóni futás legendája. Az európai történelem elemzése (pl. összehasonlító időrendi táblázat készítése a 11-15. századi Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről).A történelmi tér.

A görög - perzsa háborúk története (i

 1. Görög-perzsa háborúk ppt Az Aquatica tengeri kutatólaboratórium fedélzetén veszélyes kísérletek folynak. A tudóscsoport vezetője, Dr. Susan McAlester a mako cápákat, a faj leggyorsabb és legintelligensebb példányait tanulmányozza, mert azt..
 2. Idõrendi táblázat. Meglepõ, hogy amiket matematikából az iskolákban oktatnak, mennyire régen fedezték fel, (ezt mutatja az alábbi táblázat), és persze a matematika fejlõdése az óta sem állt me
 3. Hőátadási tényező táblázat. Az U érték, azaz hőátbocsátási tényező, egy felület jellegű szerkezet (pl. egy külső fal vagy A külső és belső felületi hőátadási ellenállás ilyen egyszerű számításoknál konstansként kezelhető A fizikai mennyiségek listája
 4. A görög mitológia (Olvasmány) 65 13. A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág 67 IV. A kora középkor 4. Egy másik görög út - Spárta 72 Európa újjászületése 15. A görög-perzsa háborúk 34. Új királyságok a Nyugatrómai Birodalo
 5. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozat
 6. A két kötet a bronzkortól a Nyugatrómai Birodalom bukásáig kíséri végig az eseményeket, bizonyos csomóponti kérdések részletesebb tárgyalásával

Az athéni demokrácia kialakulása - Történelem kidolgozott

 1. átus összehasonlítása . 4. A korai feudalizmus Európában: · Frank birodalom társadalmi- és államszervezete · Arab világ - a hódító iszlám . 5
 2. A korai görög kultúra a VIII-VI. században: 133: A klasszikus Görögország: A görög-perzsa háborúk: 140: Perzsia az achaimenidák uralma idején: 140: A görög-perzsa háborúk kezdete: 144: Pártharcok Athénben i.e. 490 és 480 között: 147: Xerxés hadjárata: 148: A délosi tengeri szövetség: 151: Periklés és az athéni.
 3. Görög-perzsa háborúk - 1. támadás. Maczkó András Pécs. 2. Jellemezze a görög és a perzsa harcos fegyverzetét a videók alapján! G: Határozza meg a . hoplita. fogalmát! Videó. Videó. P: A perzsák birodalma a Kr. e. 500-as évek félelmetes hódítójává vált. Egymás után igázta le és egyesítette uralma alatt az.
 4. idá
 5. Görög istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia. A görög-perzsa háborúk. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (ki rályság, köztársaság) é s a hatalomgyakorlás eltérő formáit (de mokrácia, diktatúra)
 6. Régikönyvek, Száray Miklós - Történelem II. - Az ókori görögö
 7. Apps erstellt von Krisztina André. Földrajz (106)Földrajz (106

Görög-római szöveggyűjtemény Digitális Tankönyvtá

 1. jacob allerhand a zsidÓsÁg tÖrtÉnete az elsŐ szentÉly pusztulÁsÁtÓl a talmud lezÁrÁsÁig bibliai bevezetÉssel fordÍtotta: lichtmann tamÁ
 2. A görög-perzsa háborúk vége. Athén a perzsa flottát nem sokkal a plataiai csata után a Mükalé hegyfoknál győzte le, és ezután a Kis-Ázsiai városok is lerázták a perzsa igát. Az utolsó jelentősebb perzsa-görög összecsapás i.e. 469-ben zajlott
 3. Görög-perzsa háborúk /Kr.e. 492 - 449/ Perzsa Birodalom - a mai Irán területén jött létre - II. Kürosz alapította Kr.e. 6.században -unokája I. Dáriusz/Dareiosz el akarta foglalni a Kis-Ázsiában elő . görögök területét -Athén a segitségükre sietett -a perzsák me
 4. Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. - 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.
 5. A görög történelem kezdetei. A polisz születése. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi harca. A görög mitológia, a hitvilág. Spárta. A görög-perzsa háborúk. Az athéni demokrácia fénykora és bukása. Görög hétköznapok, művészetek és tudományok. Az egységes Hellász - Nagy Sándor. A hellenizmus kora. Összesen.
 6. Görög-perzsa háborúk. Tankönyv: 31.oldal. Tekintsd meg a témáról szóló kisfilmet! Majd a jegyzetet közösen fogjuk elkészíteni. Nagy részét csak le kell másolnod, viszont vannak olyan részek, melyeket neked kell kiegészítened a videó alapján

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A görög kor kezdetei, a spártai állam. ─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. ─ A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. ─ Nagy Sándor birodalma. ─ A görög. TIPP: Ha már van a mozaPortálhoz vagy az internetes tanulmányi versenyhez azonosítód, azt itt is használhatod a belépéshez, nem szükséges újra regisztrálnod

Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet témájában.) Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) Kritikai gondolkodás Varga András: A Katonai alapismeretek tantárgy bevezetésének néhány kérdése Megtalálható benne társadalomtudományi és természettudományi tárgyak ismeretanyaga is. A tantárgy oktatása feltételez a diákok részéről történelmi HELYI TANTERV / Ember és társadalom műveltségi terület 5 - 12. évfolyam Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programj

Történelem - IDŐGÉ

A görög-perzsa háborúk - Történelem vázlatok 5

fejlesztése táblázat 9-12. évfolyam oszlopának utolsó sora helyébe a következő rendelkezés — Békék, háborúk, A görög-perzsa háborúk és az athéni demokrácia 2.3. Az ókori Róma alapítása és terjeszkedés A görög történelem kezdetei,A polisz kialakulása és jellemzése A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág és a sport A természeti viszonyok hatásának vizsgálta térkép segítségével Mítoszokból, mondákból a történelmi tények kiemelése Spárta Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya Görög-perzsa háborúk Időrendi táblázat készítése A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. (éhínség, járványok, háborúk). Itália, a humanizmus és a reneszánsz. Az angol és a francia ,rendi monarchia felemelkedése. A német császárság és a pápaság hanyatlása

Video: Jegyzetek: A görög-perzsa háborúk - záróvizsga téte

A görög-perzsa háborúk (táblázat

Időrendi táblázat készítése. Tájékozódás térben. cserépszavazás, sztratégosz Görögország háborúi (görög perzsa háborúk, peloponnészoszi háború) Ismerje az események kiváltó okait, a jelentős személyiségek szerepét, az események menetét Id őrendi táblázat készítése. Tájékozódás térben A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. A görög hitvilág, m űvészet, tudomány és mindennapok. Nagy Sándor birodalma. A hellenizmus. Kronológia Az ókori olimpiák Olümpia Összehasonlítás 32. Az athéni társadalom és állam Démosz, demokrácia, sztratégosz 33. Spárta, a katonaállam helóták, körüllakók 34. Spárta és Athén Összehasonlítás 35- 36. A görög- perzsa háborúk Dareiosz, Xerxész, Marathon, Miltiádész, Leonidász, Szalamisz Térképismeret 37 Célok és feladatok. Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget

wargame.h

Állapítsák meg a görög háborúk jellegét! Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Alexandria. Ábrázolják az időszalagon: kb. 2500 éve. Ismeretek Fogalom: Városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház. A tankönyvi kronológiai táblázat segítségével tudja a magyar és az egyetemes. Párhuzamok az egyiptomi vagy a mezopotámiai történe-lemmel. Időrendi táblázat ké-szítése. Tájékozódás térben: Folyamatok ábrázolása tér-képvázlaton (görög gyarmato-sítás, görög - perzsa háborúk, Nagy Sándor hadjáratai) L: 5 óra Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A demokrácia alapelvei. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló átlátja, hogy az európai civilizáció gyökerei az antikvitásból erednek I. Dareiosz: Perzsa uralkodó (522-486). Hozzá köthetők a görög perzsa háborúk első szakasza, a ión poliszok elfoglalása és a marathóni csata. Xerxész: I. Dareiosz fia, a görög perzsa háborúk folytatója és elvesztője (Thermopülai, Szalamisz)

10 tény a görög-perzsa háborúról » Múlt-kor történelmi

Athén, Spárta és a görög-perzsa háborúk

Olyan kíméletlen harcost akartak formálni a gyermekekbõl, aki mindenkor képesek az uralkodó pozíció megvédésére. Szükség is volt erre, hiszen a perzsa háborúk idejére (Kr. e. 492-449) az uralkodó osztály tagjainak száma 8 ezer körül mozgott, ez a kisebbség állt szemben az állandóan lázongó helóták 200 ezres tömegével A görög kor kezdetei, a polisz-rendszer, a spártai állam. A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. Nagy Sándor birodalma. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. Kapcsolódási pontok

5. osztály_órai jegyzet_A görög-perzsa háborúk - Szabó ..

5. A görög-perzsa háborúk. A görög-perzsa háborúkról informáló szöveg elolvasása, feldolgozása; térképvázlat készítése vaktérképen a görög-perzsa háború hadjáratairól és csatáiról. Két-három igaz kijelentést tud mondani, írni a görög-perzsa háborúról Az alábbi források és saját ismeretei alapján ismertesse a görög-perzsa háborúk szakaszait Kr. e 492-478 között! Amint elrendeződtek, és az áldozat kedvezőnek mutatkozott, az athéniak a támadási parancs elhangzása után futva rohanták meg a barbárokat; a két fél közt a távolság mintegy nyolc stadion volt 7. A görög- perzsa háborúk 8. Makedónia felemelkedése. Nagy Sándor és a hellenizmus 9. Róma kialakulása. A királyok kora 10. Róma kialakulása. A királyok kora, a köztársaság államberendezkedése 11. Itália meghódítása. A patríciusok és plebejusok küzdelme 12. A pun háborúk 13 A görög-perzsa háborúk. A demokrácia működése Athénban. Államformák, államszervezet. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. Ismeretszerzés, tanulás: Történelmi atlasz használata. (Pl. a görög-perzsa háborúk tanulmányozásához.

Földi Pál: Görög-perzsa háborúk - Alexandr

szövegértés, táblázat, ábra elemzése forráselemzés MS-2855U_Tori5-mf-kiadas1-2013_megoldassal.qxd 2013.05.28. 13:58 Page 3. 4 4. A történelem forrásaiból több kutató is merít. Írd a foglalkozásuk leírása mellé a meg-nevezést A trójai legendát, valamint a görög-perzsa háborúk és a görög poliszok közötti fegyveres összecsapások emlékét élénken őrző Platón és kortársai fantáziája nehezen tudta befogadni, hogy egy magasan fejlett civilizáció fegyverek és háborúskodás nélkül is létezhetett. Atlantisz #3. 2009.11.24 15:2 A görög táj jellegzetességei. (E, K) Történetek a görög mondavilágból. (E, TE) A görög vallás és az olümpiák. (E, TE) Az athéni mezőgazdaság, kézműipar és hajózás. (T) Spárta, a katonaállam. (TE) A görög-perzsa háborúk. (T, F) Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés. (H, TE) Mesterek és művészek. Történetek a görög-perzsa háborúk korából. Békék, háborúk, hadviselés. Egyezmények, szövetségek. Az athéni demokrácia virágkora. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög világban. Történetek Nagy Sándorról. Birodalmak. Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A pun háborúk és. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése táblázat 9-12. évfolyam oszlopának utolsó mezője helyébe a következő rendelkezés lép: A görög-perzsa háborúk és az athéni demokrácia. 2.3. Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése. 2.4. Hadvezérek, uralkodók az ókori.

Görög - Perzsa háborúk

Németh György-Ritoók Zsigmond, Sarkady János-Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 265-277 Írás kialakulása az ókori keleten. Az írás kialakulása. Az első feljegyzések leltárak voltak, raktárak állományát, kereskedelmi karavánok áruit regisztráló jegyzetek egy-egy termékre utaló kis ábrával, és mellette a mennyiség jelével, például kis vonalkákkal. Ilyen leltárak maradtak ránk az ősi Mezopotámiából vagy a mükénéi kori Görögországból I/2 Az. A görög kor kezdetei, a polisz rendszer, a spártai állam. A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. Nagy Sándor birodalma. A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok

A helyi érték táblázat - ritmikusan, mozgásszerűen és minőségileg bevezetve. A perzsa háborúk eseményei és hősei. Periklész kora, művészetek, tudományok, életképek, perzsa, egyiptomi, görög) EVOE, HALLELUIA, energia- és béketánc idegen nyelvű versek kidolgozása. különböző dúr hangzások A müncheni Görögország időszaka kb. 1600-1100 körül kezdődött, és a görög sötét korszakkal végződött. Ez a Homer Iliad és Odyssey-je. A müncheni korszak végén az írás megszűnt. Tengeri térképek és az ókori görög idővonal. Fedezze fel a görögországi Peloponnészosz háborúig terjedő térképeket, valamint Nagy. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakítot Ókori görögország vaktérkép 5. osztály. Történelem 5. osztály - Ókori Görögország összefoglalás Power Point bemutató - Feladatok és megoldások, felkészülés a témazáróra - Letöltés ajánlott nem megnyitás : Letöltés: Történelem 5. osztály - Róma témakör Feleletválasztós tesztfeladatsor 10 kérdéssel, a válaszokat százalékolja 2 Athén és az ókori.

(Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása: Leonidász és a spártaiak) Különböző forrásszemelvények elemzése: Drakón törvényei, a szolóni alkotmány, Plutarkhosz leírásai a spártai társadalomról és nevelésről, Herodotosz a görög-perzsa háborúkról) (Pl. összehasonlító időrendi táblázat a XIV. A perzsa háborúk. Athén, Spárta, Théba hegemóniája. A klasszikus görög kultúra; jellemzői, értékei. Macedón hegemónia; Nagy Sándor birodalma. A birodalom fel­ darabolása. A hellén kultúra. //. osztály Róma eredete. A köztársasági Róma és terjeszkedése a földközi tenger térségében. A Köztársaság válsága. A. A görög színház, Szophoklész és az Antigoné A görögök egy évben több ünnepséget is rendeztek Dionüszosz, a bor istenének tiszteletére. Ezeken az ünnepségeken az emberek dalokat énekeltek Dionüszoszról Görög színház DRAFT. 9th grade. 165 times. Arts. 67% average accuracy. a year ago. sziebert_erzsi. 0 A görög-perzsa háborúk topográfiai eseményeinek ismerete. Ismerje fel a piac, pénz, kereskedelem szerepét a görög világban. Különítse el Athén és Spárta társadalmát. Tájékozódjon a görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok világában. Tudja jelölni Nagy Sándor birodalmát. Személyek Id rendi táblázat készítése. Tájékozódás térben A görög-perzsa háborúk. Piac, pénz, kereskedelem a görög világban. Athén és Spárta párharca. A görög hitvilág, m vészet, tudomány és mindennapok. Nagy Sándor birodalma. A hellenizmus

Görög-perzsa háborúk - LinkedIn SlideShar

KÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK 5-8. ÉVFOLYAMON Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 Idegen nyelv 3 3 3 Az ókori görög emberek életmódja. Mivel foglalkoztak? Hogyan töltötték mindennapjaikat? Hogyan változott meg az athéniak élete a perzsa háborúk után? tanár - osztály kérdés - felelet . előzetes tanórai ismeretek (Tk) 3 perc. 2.Művészet és kultúra. Épületek, szobrok. Színház. Az ókori színház jellemzői Az ókori. monarchikus jellegű volt. Makedónia, noha sok tekintetben a görög világból táplálkozott, mégis a fejlődés perifériájára szorult és inkább a perzsa terjeszke-dést testesítette meg, mintsem a görög civilizáció horizontját terjesztette volna ki.4 Ezzel a szerző arra is utal, hogy a római hadsereg taktikája, fegyverzet 9-12. évfolyam. Célok és feladatok. A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek

 • Terrier kutyafajták.
 • Shaman king flowers.
 • Windows 10 free.
 • Régi pénzérmék katalógusa.
 • Spanyol középfokú nyelvvizsga levél.
 • Epika műfajai.
 • Másodrendű kötések példák.
 • Fénytörés szivárvány.
 • Bmw x4.
 • Uriage cruelty free.
 • Erőszakmentes konfliktuskezelés.
 • Ecet használata a kertben.
 • Pat benatar we belong.
 • Sötétbarna bútorhoz illő falszín.
 • Hagyományos lázmérő.
 • Vidék jelentése.
 • Grammy 2018 live.
 • Kanári szigeteki kutya ára.
 • Szemekbe zárt titkok indavideo.
 • Keleti éva kiállítás 2017.
 • Fitball felfújása.
 • Neil armstrong eric armstrong.
 • Metatarsalgia tunetei.
 • Eylea injekció.
 • Orientális macska.
 • Eiffel tower.
 • Scrabble magyar betűkészlet.
 • Tapasztalat idézetek.
 • Adysuli sk étlap.
 • Borostyán étterem forráskút menü.
 • Viber animált video.
 • Budapest brugge repülő.
 • Uv nyomtatás budapest.
 • Koponyás símaszk.
 • Állatos horror filmek listája.
 • Star wars bordűr.
 • Nanking kína.
 • Női foci vb.
 • Georgia russia.
 • Newa gél ára.
 • Jessica simpson filmek és tv műsorok.